شناسنامه مهدیه
 
نام مهدیه
تماس با من
جنسیت زن
سن 32
درباره من

کشور ایران  
شهر تهران

تحصیلات دانشجو  
شغل بیکاری که گاهی خبرنگار می شود!  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها